Redakcja i recenzenci

Skład redakcji:

 • dr Krzysztof Szamburski – redaktor naczelny,
 • dr Marlena Kurowska – redaktor,
 • dr Olga Jauer-Niworowska
 • dr Natalia Siudzińska – redaktor,
 • dr Joanna Zawadka – redaktor,
 • mgr Małgorzata Biernat – sekretarz.

Lista recenzentów:

 • Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 • Prof. dr hab. Stanisław Milewski

Skład rady redakcji:

 • prof. dr hab.Jacek Błeszyński
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • prof. dr hab.Edward Łuczyński